Välkommen till BK Development!

BK Development är ett företag som är inriktat på att ta fram kostnadseffektiva produkter innehållande både hård- och mjukvara. Företaget har lång erfarenhet av utveckling av prispressade konsumentprodukter baserade på inbyggda system. BK Development har också stor erfarenhet av mjukvaruoptimering på system- och modulnivå.

Vi kan via vårt dotterbolag BK CE Services AB erbjuda framför allt EMC mätningar men även andra typer av produkttester.